Brugervilkår

25.11.2020

ACCEPT

Ved at bruge Hopper website, app og services og ved at indgå aftale om benyttelse af vores tjenester accepterer du disse almindelige betingelser (“Betingelserne”), der således udgør en bindende aftale mellem dig som bruger og Hopper ApS, Lyskær 3C, DK – 2730 Herlev, CVR Nr. 39432951.

HOPPERS RETTIGHEDER OG BRUGERS BEGRÆNSEDE LICENS

Ethvert indhold af vores service herunder brugerflade, kode, design, infrastruktur, underliggende data og software tilhører Hopper eller vores leverandører.

Hopper giver dig en alene en tidsbegrænset, ikke eksklusiv, ikke overdragelig, tilbagekaldelig licens til at til tilgå og benytte vores software i overensstemmelse med Betingelserne. Benyttelsen af servicen medfører ikke overdragelse af nogen form for ophavsrettigheder eller anden IPR til servicen eller softwaren.

BENYTTELSE AF SERVICEN

Formålet med vores services er som beskrevet på vores hjemmeside, i vores app og i Betingelserne til enhver tid.

Du accepterer alene at benytte servicen i overensstemmelse med Betingelserne og gældende ret, alene at benytte servicen til dine personlige brug, ikke at fremkomme med ulovlig eller krænkende indhold under din brug af servicen, at indhente alle nødvendige samtykker før du tilføjer nogen information til servicen. Du accepterer ikke at distribuere spam, store datamængder eller udføre andre aktiviteter som kan skade servicen, Hopper eller andre brugere.

BRUGER OPRETTELSE

For at benytte servicen eller dele heraf kan du blive bedt om at oprette dig som bruger herunder at oprette en brugerkonto med et brugernavn og password og at forsyne os med visse personoplysninger og afgive samtykke til benyttelse heraf, for at vi kan levere vores service. Du vil blive anmodet om at afgive sådanne samtykker under registreringsprocessen.

Du kan afmelde din registrering til enhver tid, hvis ikke du ønsker at benytte vores service.

Du accepterer at afgive korrekt information I forbindelse med brugerregistreringen.

PERSONDATABEHANDLING

Vores persondatapolitik, beskriver vores behandling af persondata.

BETALING

Brugen af vores services er eller kan blive betinget af betaling. Betalingen er iht. vores til enhver tid gældende prisliste og vil fremgå i forbindelse med servicen, lige som ændringer vil blive varslet.

ANSVARSBEGRÆNSNING

Servicen er leveret som den er og forefindes. Hopper garanterer på ingen måde for indholdet af servicen eller den forventede benyttelse heraf, lige som det ikke garanteres, at der ikke kan forekomme afbrydelser I servicen.

Du accepterer, at brugen af servicen er på eget ansvar og risiko. Bortset fra tilfælde af forsætlige eller grove uagtsomme skadegørende handlinger, er Hopper ikke ansvarlig for nogen skade eller noget tab som følge af benyttelsen af servicen eller manglende adgang til at benytte servicen. Hopper kan aldrig holdes ansvarlig for indirekte tab, bøder eller konsekvenstab af nogen art.

FRIHOLDELSE

Du accepterer at friholde Hopper fra alle tredjepartskrav og tilsvarende ansvar eller tab, som Hopper måtte blive mødt med som en følge af dine overtrædelser af Betingelserne, din krænkelse af ophavsrettigheder eller andet misbrug af servicen af nogen art.

LOVVALG

Disse betingelser er underlagt dansk ret.

ÆNDRINGER

Hopper kan ændre Betingelserne uden varsel.

OVERDRAGELSE

Hopper kan frit overdrage sine rettigheder og pligter iht. betingelserne til 3. mand.

PRIVATLIVSPOLITIK

Denne politik (“Politikken”) beskriver hvordan Hopper ApS indsamler og behandler persondata, hvor Hopper er dataansvarlig og hvor vi ellers henviser til denne politik. “Persondata” betyder information om dig eller en anden identificerbar person.

Vores produkter kan indeholde links eller på anden måde være forbundne med andre virksomheders produkter, websider eller services, som har egne persondatapolitikker. For sådanne virksomheder vil deres persondatapolitik være gældende.

HVILKEN INFORMATION INDSAMLER VI?

Vi indsamler information når du besøger vores webside, vores applikationer, benytter vores services, foretager et køb, opretter en brugerkonto, deltager i kampagner eller på anden måde interagerer med os.

Dette omfatter følgende kategorier:

Benyttelse af services
Når du benytter vores services foretager vi registrering af din benyttelse og besøg. Disse registreringer indeholder sædvanligvis IP adresse, tidspunkt, sider der bliver linket fra, hvilke sider der besøges, hvilke services der benyttes fra hvilken enhed, sprog og anden tilsvarende information.

Information du forsyner os med
Når du opretter en brugerkonto, foretager et køb, anmoder om en service eller på anden interagerer med os, anmoder vi om forskellig information, såsom navn, e-mail, telefonnr., adresse brugernavn og passwords, information vedrørende dine enheder, bil, sprog, betalingskort o.l. Vi registrerer endvidere dine eventuelle samtykker til f.eks. markedsføring baseret på lokationsdata og deling af persondata med andre Hopper brugere.

Dine transaktioner med os
Vi registrerer dine indkøb, din benyttelse af services, downloads, indhold du har forsynet os med, betalings- og leveringsdetaljer.

Positions- og lokationsdata
Lokationsbaserede services fastlægger din lokation gennem brug af satellit, mobil, Wi-Fi, Bluetooth eller andre positioneringsmetoder. Disse teknologier kan betyde, at dine lokationsdata og data om din unikke enhed, mobiltelefon mv., deles med Hopper. Når du benytter Hoppers lokationsbaserede services f.eks. lokationsbaseret søgning, navigation og ruteplanlægning bliver dine lokationsdata sendt til Hopper med henblik på at kunne forsyne dig med det rette indhold af vores tjenester.

Vi giver også mulighed for at levere lokationsbestemt markedsføring fra tredjeparter hvis du samtykker hertil.

Informationer fra tredjeparter
Vi indhenter information fra tredjeparter, herunder offentligt tilgængelig information, der kan indeholde person data.

FORMÅL MED BEHANDLING

Hopper behandler dine persondata for opfyldelse af et eller flere af følgende formål:

Levering af vore services, brugerkonto oprettelse og kommunikation
Vi bruger dine persondata for at kunne levere vores service, for at behandle dine anmodninger og i øvrigt som nødvendigt for at opfylde vores aftale med dig. Nogle services kræver en bruger oprettelse. Når du opretter dig, skal du forsyne os med kontaktoplysninger, såsom navn, e-mailadresse, telefonnummer bopælsland, fødselsdag, biltype. Du kan også vælge at forsyne os med yderligere informationer. Vi benytter information til at registrere dig som kunde og til at kommunikere med dig, for eksempel til at sende information om vores services, trafikalarmer og andre informationer, som er en del af vores service og til at kontakte dig som led i vores kundepleje.

Markedsføring
Vi kan kontakte dig og informere om nye produkter og services og med anden markedsføring fra tredjeparter, hvis vi har et samtykke eller andet lovligt grundlag. Vi kan benytte dine persondata til at tilpasse sådan markedsføring til dig, herunder baseret på lokation.

JURIDISK GRUNDLAG FOR BEHANDLING AF PERSONDATA

Det juridiske grundlag for behandling af dine persondata er afhængigt af formålet og behandlingen. Generelt set, vil Hopper behandle dine persondata på følgende juridiske grundlag:

Opfyldelse af en kontrakt med dig
Vi bruger dine persondata for at opfylde vores forpligtelser i henhold til de vilkår, der gælder for den service, du bruger, som er leveret af os.

Dit samtykke
Vi bruger i visse tilfælde dine persondata, baseret på at du har samtykket til brugen af disse. Du kan tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Herved vil vi være afskåret fra videre brug af dine persondata, men det vil ikke have betydning for lovligheden af brugen af dine persondata funderet på dit samtykke, før det var tilbagekaldt.

Juridiske forpligtelser
Vi bruger dine persondata efter behov for at efterkomme love og regler.

Legitime interesser
Vi bruger dine persondata til at fremme vores legitime interesser, f.eks. i forbindelse med leveringen af vores services i forbindelse med ledelse, udvikling, afprøvning, sikring, og i begrænset omfang markedsføring, annoncering og anbefaling af vores produkter og services.

OPBEVARINGSFRIST

Vi bestræber os på kun at indsamle persondata, der er nødvendig for de formål, til hvilke de er indsamlet, og på ikke at beholde sådan data i længere tid end nødvendigt for sådanne formål. Hvor lang tid persondata beholdes afhænger af art og til hvilket formål det er fremskaffet. Persondata relateret til administrationen af din konto (som navn, e-mailadresse, kontoindhold og præferencer) er f.eks. bevaret så længe, som de er indeholdt i din konto. Andet data, som f.eks. registreringer af din aktivitet i applikationen, bliver typisk kun bevaret for en kort periode. Anden information vedrørende dine aftaler og betalinger bliver bevaret i 5 år på baggrund af lovkrav.

DELING AF PERSONDATA

Hopper kan dele dine persondata med autoriserede tredjeparter, som behandler persondata for Hopper, til de formål, der er beskrevet i denne politik. Dette kan f.eks. inkludere fakturering, levering af vores services, ydelse af services indbefattende kundeservice, ledelse og analysering af kundedata og kreditundersøgelser.

Hopper kan dele dine persondata med andre af vores partnere, som muliggør leveringen af vores services f.eks. underleverandører og leverandører af tjenester forbundet med vores service.

Vi kan også dele dine persondata med tredjeparter, hvis vi har dit samtykke hertil, f.eks. kan nogle services give mulighed for at dele dine persondata med andre brugere af servicen f.eks. til samkøring eller med andre services og deres brugere til markedsføringsformål.

Vi kan være forpligtet til ved lov at videregive dine persondata til visse myndigheder eller andre tredjeparter.

INTERNATIONALE OVERFØRSLER

Vores services kan være leveret med ressourcer og servere beliggende i forskellige lande rundt om i verden. Derfor kan dine persondata blive overført på tværs af internationale grænser uden for det land, du bruger vores services i, inklusiv lande uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). I sådanne tilfælde vil vi sikre, at der er retsgrundlag for en sådan overførsel og at dine persondata er tilstrækkeligt beskyttet i henhold til gældende lovgivning.

DATABESKYTTELSE FOR BØRN

Hoppers services er typisk påtænkt bilbrugere. Hopper indsamler ikke bevidst information om børn uden deres forældres eller værges samtykke.

BESKYTTELSE AF PERSONDATA

Vi tager passende skridt til at håndtere online sikkerhed, fysisk sikkerhed, risiko for tab af data og andre lignende risici, under hensyntagen til risikoen repræsenteret ved behandlingen af og arten af de data, der beskyttes. Desuden begrænser vi adgangen til vores databaser, som indeholder persondata, til autoriserede personer med et berettiget behov for adgang til sådanne oplysninger.

HVORDAN VI BRUGER COOKIES

Hopper bruger Cookies og andre lignende teknologier til at drive og forbedre vores websider og tilbud. Vi bruger også Cookies til individuel tilpasning og til at vise annoncer. Nogle Hopper-websider bruger tredjeparts annonceringsteknologier til at vise annoncer.

Vores domæner kan indeholde tredjepartselementer, der indstiller cookies på vegne af en tredjepart, for eksempel vedrørende tredjeparts sociale netværk.

HVAD ER DINE RETTIGHEDER?

Du har ret til at vide, hvilke persondata vi har om dig og ret til at tilgå disse. Du har ret til at få ukomplette, ukorrekte, unødvendige eller forældede persondata opdateret. Under visse omstændigheder har du ret til at anmode om, at dine persondata bliver slettet og til at indhente en kopi af dine data i et maskinlæsbart format.

Du har ret til at gøre indsigelse mod eller begrænse behandlingen af dine persondata under visse omstændigheder, f.eks. hvor du mener, at dataene er unøjagtige, eller at behandlingsaktiviteten er ulovlig. Du har ret til at afmelde dig direkte markedsføringsmeddelelser og anmode om, at vi holder op med at behandle dine persondata til direkte markedsføring eller af andre tvingende juridiske grunde. Hvis du er lokaliseret i en EU-medlemsstat eller inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, har du ret til at indgive en klage over vores dataindsamlings- og behandlingsaktiviteter til den pågældende tilsynsmyndighed.

Du kan udøve dine rettigheder ved at kontakte os eller ved at administrere din konto og valg via tilgængelige værktøjer til profilstyring på din enhed og vores tjenester. I nogle tilfælde, især hvis du ønsker at slette eller stoppe behandlingen af dine persondata, kan det betyde, at vi muligvis ikke kan fortsætte med at levere vores services til dig. Gældende lov om databeskyttelse kan fastsætte visse begrænsninger for, i hvilket omfang disse rettigheder kan udøves. Hvis en begrænsning gør sig gældende, vil vi besvare din anmodning med en forklaring på, hvilke foranstaltninger der skal træffes i det omfang det kræves i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Du kan også kontakte os på følgende adresse:

Hopper A/S, Hopper ApS, Energivej 3, DK 4180 Sorø, E-mail info@hopper.dk.

Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 København K, E-mail: dt@datatilsynet.dk

ÆNDRINGER I POLITIKKEN

Hopper kan ændre denne politik eller ændre, modificere eller tilbagekalde adgang til dette websted til enhver tid med eller uden varsel.